Přeskočit na obsah

Vydejme se na cestu

Podvědomá síla našich  přesvědčení stojí za většinou neúspěchů, problémů ve vztazích, selhání a nepřijemných pocitů. Máme je uložené hluboko v psychice a obvykle o nich nevíme.

A o čem nevíme, to nás zpravidla ovládá. Situace, které se nám v životě dějí jsou pro nás příležitostí a výzvou k tomu, abychom prozkoumali své vnitřní nastavení. Uviděli a procítili staré bolesti a rány a nakonec  je rozpustili a tím vyprázdnili zatěžující batoh minulosti, který si sebou všichni vláčíme.

Díky rodinným konstelacím si každý může dojít k odpovědím, na která se léta snaží přijít. Klíč k jejich objevení jsou často potlačené emoce, což velice blokuje plné prožívání života. Každý klient může zažít na vlastní kůži léčivou sílu toho, když se zablokovaná energie uvolní a on dokáže změnit přístup k mnohým neřešitelným situacím a uvolnit tím velké zátěže ze svého života.

Jsem lektorka a průvodkyně na cestě vnitřní transformace. Na cestě pochopení, přijetí sebe sama a nalezení svého místa v životě.

Co můžete získat?

Podporu.
Větší vyrovnání sama se sebou
Větší sebeuvědomění
Nalezení vnitřního klidu.
Větší nadhled na vaší situaci.
Více propojení sama se sebou.
Více sebevědomí.
Vnitřní sílu

Skupinové konstelace

 

cena 2500Kč

Dávám přednost kvalitě před kvantitou, proto věnuji každé konstelaci a každému účastníkovi nadstandartní čas, aby dostal přesně ty informace a péči, kterou potřebuje. Během konstelací se dostáváme do velkých hloubek a šířek a proto vytvářím prostředí, které je velice specifické a bezpečné, aby si každý účastník dovolil jít opravdu do podstaty svých potíží. Mnohdy tyto cesty vedou až do samotného traumatu

Skupinové konstelace

 

cena 2500Kč

Dávám přednost kvalitě před kvantitou, proto věnuji každé konstelaci a každému účastníkovi nadstandartní čas, aby dostal přesně ty informace a péči, kterou potřebuje. Během konstelací se dostáváme do velkých hloubek a šířek a proto vytvářím prostředí, které je velice specifické a bezpečné, aby si každý účastník dovolil jít opravdu do podstaty svých potíží. Mnohdy tyto cesty vedou až do samotného traumatu

Poradna

Individuální konstelace

 

Individuální konstelační přístup je pro mnohé klienty přijatelnější než klasické skupinové konstelace a výsledný efekt je srovnatelný. Tyto konstelace jsou vhodné pro nahlédnutí a pochopení sebe sama a toho co se nám děje prožitkem. Místo zástupců v podobě lidí používám papírky nebo předměty.

cena sezení je 1500Kč a trvá cca 2hodiny

Tématické konstelace

Prohlubující seminář zaměřený  na nejdůležitější témata, které by člověk měl mít zmapované, aby věděl, jak objevit svou životní sílu. Dávám důraz kvalitě před kvantitou a proto jsou mé skupiny limitované malým počtem lidí. Každému účastníkovi je věnovaná nadstandartní péče Součástí je drobné občerstvení a aromaterapie.

 cena 2800Kč 

Praha

Tématické konstelace

Prohlubující seminář zaměřený  na nejdůležitější témata, které by člověk měl mít zmapované, aby věděl, jak objevit svou životní sílu. Dávám důraz kvalitě před kvantitou a proto jsou mé skupiny limitované malým počtem lidí. Každému účastníkovi je věnovaná nadstandartní péče Součástí je drobné občerstvení a aromaterapie.

 cena 2800Kč 

Praha