Přeskočit na obsah

Skupinové konstelace

Rodinné konstelace jsou zážitkovou, léčebnou skupinovou metodou práce se systémem – rodiným, firemním…

Práce s tímto systémem vychází z metody německého terapeuta Berta Hellingera, který zjistil, že nesnadné osudy jeho klientů souvisí často s jejich rodinnou historií. Helinger nalezl způsob, jak uvést rodinný systém do opětovné rovnováhy a tím pomoci řešit životní problémy a nesnáze součastnosti.

S rodem, ze kterého pocházíme nebo do kterého patříme, jsme spojeni skrze celé generace. Formuje naše vidění světa. To jak cítíme, myslíme a jednáme.

Metoda pomáhá zobrazit a uchopit vliv, který na nás mají osudy ostatních členů rodiny.

To se děje postavením vlastní rodinné konstelace nebo zapojením se do konstelací jiných lidí. Otevírá tak bohaté pohledy k sebepoznání i k řešení různých situací

Systemické konstelace vypadají jednoduše, když je člověk zažije – jejich pravidla jsou totiž jednoduchá. Ale přesto se v nich ukrývají tajemství, magie a skrytá sílá, která přesahuje lidské chápání.

Rodinné konstelace jsou pro mě mnohem víc než pouhou metodou. Jsou terapeutickým nástrojem s přesahem do duchovní roviny. Jedno nemůže existovat bez druhého.

Tato metoda má velký potenciál k překonání životních těžkostí a je také silným nástroje osobního rozvoje.

 

Pro koho je to vhodné?

Pro každého, kdo : 

  • Je ochoten přijímat zodpovědnost za svůj život
  • Touží po změně 
  • Upřímně hledá cestu k řešení svých problémů
  • Je ovládán pocity, s kterými si neumí poradit 
  • Něco mu brání v pohybu vpřed
  • Kdo pátrá po příčinách svých problémů 

Co lze touto metodou řešit

  • Partnerské vztahy (rozchod, nevěra, žárlivost)
  • Rodinné vztahy (předčasná smrt někoho blízkého, odchod rodiče od rodiny, problematické vztahy mezi členy rodiny, vztahy s dětmi)
  • Osobní problémy  (pocity osamění, pocity méněcennosti, vztah k sobě samému, psychosomatické problémy, časté neúspěchy ve vztazích, v práci, vztah k životu, přijetí svého místa na Zemi)

Proč zrovna já?

Rodinnými konstelacemi se zabývám už řádky let v rámci svého osobního rozvoje. Pomohly mi překonat velice obtížné situace a změnily můj postoj k životu. Nesla jsem tíhu svých rodičů a neustále si nechala nakládat velké zátěže. 

Život je těžký, bylo mé přesvědčení a způsob, jak jsem ho žila.

Po absolvování výcviku v rodinných konstelacích se mi život obrátil naruby. Objevila jsem svůj zašlapaný  potenciál, kterým je právě má velká síla a pevnost. Síla v podobě klidu. Obrovského vnitřního klidu, který dokáže harmonizovat  obrovský chaos.

A to je podstata mé práce. Přinést klid, harmonii a úlevu tam, kde je cítit velký zmatek, bolest a nepochopení.

Už ve svém batohu nenosím žádnou zátěž ani nedovolím někomu jinému, aby mi jí přidával. Už si nemyslím, že je život těžký, ale vnímám ho jako veliký dar. 

Naplňuje mě pomáhat lidem překonávat jejich problémy a dávat jim to, co nejvíce potřebují.

Sílu, naději, víru, motivaci, přijetí a pochopení. Působím jako baterka, která posvítí do nejtemnějších koutů duše a pomůže vám uvidět něco, co jste možná dlouho neviděli. Sami sebe.

Jsem velice vděčná rodinným konstelacím, protože díky nim je mi to umožněno.

Jak to probíhá?

Jde o menší skupinu lidí od 3 do 6ti osob. Protože se během semináře otevírají citlivé témata, je pro mě nejdůležitější vytvoření bezpečného prostředí. Každý z účastníku má možnost postavit si vlastní konstelaci, ale není to podmínka.

 Může si  pouze vyzkoušet jaké to je stát v roli zástupce, v tématu někoho jiného a podle toho posoudit jestli má dostatek důvěry postavit se do vlastní konstelace

Kolik to stojí

Celodenní seminář    – 2 500Kč

Nejbližší termíny